Αυτή είναι η φόρμα εγγραφής μου! Θα ήθελα πολύ να έχω το όνομα και το mail σου για να μπορώ να σε ενημερώνω για οτιδήποτε μπορεί να σε ενδιαφέρει.

Με την Εγγραφή σου σε περιμένουν δώρα στο inbox σου!  Ένας Οδηγός 5 Βημάτων για να πετυχαίνεις κάθε σου στόχο και ο κωδικός πρόσβασης για το "Υλικό" του site.

Ευχαριστώ κι ελπίζω μέσα από το blog μου τα videos και τα webinars να βρεις αυτό που ψάχνεις!

Μάθε πρώτος για πρακτικές και νέες τάσεις για το πως μπορείς να κάνεις τη δική σου ζωή και των αγαπημένων σου καλύτερη. Youtube Videos, Blog Posts, Webinars και άλλα

©2019 by mariamisyri.com. Proudly created with Wix.com

Live Webinars for School Owners & Teachers

For School Owners: Entrepreneurs in Education

1. Teacher Training. A holistic approach on how to train teachers and what to train them on.

Teacher training is a challenging issue that usually makes school owners anxious especially when they are determined to have quality throughout all levels delivered in the school and in all languages. The school identity requires consistency in every classroom by every education professional and this is only achievable when clear and structured training has taken place. Performance measuring tools are also a very important aspect of the training and assessment procedure that adds quality and value to the teaching methods and gives any professional the certainty and solid grounds on which he/she can perform. Therefore, participating in this seminar will give you the opportunity to play ahead of your game and start feeling sure about what is going on in every classroom and that top quality teaching is being implemented in the name of your school.

This seminar will give you:

1. a holistic understanding of what to take under consideration when you start your training. 

2. the complete structure of a training program and how to deliver it.
3. the chapters you can include in your program depending on your school identity
4. a complete assessment procedure that enables you to measure your training results

As a bonus on top of all the topics mentioned above you will be provided with 1) a booklet of notes with the details and structures, 2) a workbook to fill in during the LIVE seminar and 3) all the ready to use forms we are going to mention in the seminar.

  

2. Business Identity, Core Values and Mission Statement. How to start introducing yourself to your potential clients and making yourself clear.

Eliminate customer complaints, misunderstandings and your philosophy gap. Maintain your professional authority and expertise and stand out in a culture where education has reached a plateau and it now needs all the educational professionals to believe in themselves and the work that they do and overcome the doubts and the know-betters of our society.

As an educational professional but also a school owner, the future of education is in your hands and it is now time you grabbed your opportunity to clarify and also make clear to others what your core values around education are, what difference you can make in terms of high quality education, which path you are willing to follow and how to invite and allow others to follow you on this path.

 

This seminar- coaching session is designed to make you dive deep into your own thoughts, explore your wants around your own business (which in this case is a school), find your core values as mentioned above and then design your business identity and be able to compose your mission statement along with your invaluable teaching staff. If you have done this already but it is still not very clear for you or maybe have never done it before or even have never heard about it then this is the right place for you all.

 

We are starting from the beginning. We are going over the philosophy behind all this, we are going through exercises that will result in your own clarity. We are going over techniques that will transmit that clarity to anyone that needs to be informed, like your staff and then your costumers (in this case, parents) and finally we are wrapping up by counting the ways in which all of this theory can be practically implemented in your school.

Join me in this LIVE Seminar for real problems and real answers that totally apply to our Greek reality! 

For Teachers : High Quality Teaching

1*. Issues in class that affect quality teaching. How to overcome them, plan ahead and skyrocket your teaching results in every classroom.

Being a teacher and head teacher for over 14 years has given me the opportunity to explore, experiment, implement, test and come to distinguish the top tools and top techniques needed by a teacher to start dissolving any emerging problematic issues that interfere with his/ her quality teaching.

Our modern education system demands efficiency, speed, knowledge on different humanitarian sciences, organizational skills and certainly much more. It is overwhelming when you think about it but it can be exciting, fun and fulfilling when you actually get to understand where and when exactly all those skills are supposed to be used, when you have clearly gone through the tools that you are able to use and have them at your fingertips and when your confidence due to this knowledge rises and becomes solid. Then it is when you become a super teacher. Then it is when you know that your results can be measured and recognized. Good and efficient teaching does not just happen. You make it happen. You make things happen in general by investing in you, your knowledge and tools and your wellbeing.

Explore the issues that may be challenging you or might challenge you in the future in terms of your high quality teaching in classrooms with kids aged from 7-16 yrs. Learn the tools which you can use to overcome them and the techniques to design your own tools. Learn the principles of planning ahead. Get your hands on what to plan and all the already designed ready-to-use planning tools I have designed for you. Learn how to build the foundations on which your teaching results will thrive and see your reputation as a teacher taking off. Get ready to clarify all the issues you need apart from your teaching techniques and efficiency. Join me in this LIVE Seminar and get ahead of your game! Certificates of Completion are also available.

2*. Special Educational Needs in class. How to deal with such needs when you are not a special education professional.

Special Education Needs in the mainstream classroom have become a major issue for teachers that are struggling to include kids in their mainstream teaching implementations and techniques. Those techniques seem not to apply with children that apparently belong to the Special Education Needs category and it is frustrating not to be able to help because the notion is that those kids need a specialist. Of course specialists would know what to do and they are certainly needed mainly when severe conditions occur. They are also of invaluable help when they share their knowledge with mainstream teachers so that both will be able to facilitate the learning outcomes of all children and be there to encourage them and help them reach their full potential. Those teachers will not only stand out but they will feel finally at rest being able to intervene and make things better when children seem to struggle.

If you are the teacher who does not feel confident having children with SEN in the classroom, if you feel you are not doing something right or that you are somewhat missing something and you really want to know how you could be the greatest teacher of ALL children, you are at the right place. 

We will together go over the philosophy behind SEN so that you know that you do not need to be a SEN professional in order to have high quality teaching results in a mainstream classroom even when SEN occur. We will also go over the main philosophy of intervention and how and what techniques to implement. You will have full access to the organization and measurement ready-to-use tools so that you can start implementing and measuring what you learn ASAP. And finally you will have a holistic understanding of the techniques that apply to all children.

 

The main conclusion is that we need teachers in mainstream classrooms that can design and implement teaching techniques that apply to all children at the same time and also be able to measure their results in an attempt for an ongoing improvement in education in general.

Get ready to really dive deep into your professional ability and dig out your outstanding skills and understanding around teaching in a way that you haven't ever experienced before. Interesting, fun and relieving are the words that I would describe this seminar for you that feel ultimately responsible for your teaching results. Join me now and start facilitating everyone that will be lucky enough to be taught by YOU! You can Make Things Happen!

* Certificates of attendance are available upon completion.